Trang chủ HVTC   |  Hướng dẫn đăng ký   |  Đăng ký   |  Xem / Sửa thông tin đăng ký   |  Thông báo   |  Quản lý   |   [Đăng nhập]
TB v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi căn cứ kết quả học tập bậc THPT năm 2017 hệ đại học chính quy
Số: 460/TB-HVTC ngày 25/05/2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 120/QĐ-HVTC ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017;

Căn cứ Tờ trình số 44/TTr-HĐTS ngày 20/05/2017 của Hội đồng tuyển sinh năm 2017 về việc điều chỉnh một số thông tin trong đề án tuyển sinh,

Học viện Tài chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi căn cứ kết quả học tập bậc THPT năm 2017 như sau:

1. Hồ sơ, lệ phí, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

a. Hồ sơ gồm:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Học viện [XEM TẠI ĐÂY]

(2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:

+ Bản photo công chứng học bạ THPT.

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên: giấy chứng nhận đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giấy chứng nhận IELTS, TOEFL; giấy chứng nhận thí sinh là người dân tộc, giấy chứng nhận con thương binh hoặc các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).

Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.

+ Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.

b. Điều kiện nộp:

(1) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển  quốc  gia  dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất,  nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp  quốc  gia  có môn thi hoặc nội dung  đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh,  Ngữ  văn)  được  đăng ký tất cả các ngành phù hợp của Học  viện;

(2) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt và là một trong diện sau được đăng ký tất cả các ngành phù hợp của Học viện:

- Học lực giỏi từ 3 năm trở lên và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, hoặc TOEFL iBT 55 điểm;

- Học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, hoặc TOEFL iBT 55 điểm;

- Học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó  có  năm lớp 12 và có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh,  Ngữ văn);

(3) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt và là một trong diện sau được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh  tế của Học viện:

- Học lực giỏi năm lớp 12 và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, hoặc TOEFL iBT 55 điểm;

- Học lực giỏi năm lớp 12 và có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh  trở lên  các môn (Toán, Tiếng Anh, Ngữ  văn);

            (4) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc học lực giỏi cả 3 năm, có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

c. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ đối tượng ưu tiên 1 đến ưu tiên 5, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

- Trong từng đối tượng ưu tiên, Học viện xét tuyển nguyện vọng 1 trước, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện tiếp tục xét tuyển lần lượt đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3…

- Điểm xét tuyển lấy đến 1 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp đối với các thí sinh ĐKXTT theo tổ hợp A00 và A01 hoặc có điểm trung bình môn Tiếng Anh đối với các thí sinh ĐKXTT theo tổ hợp D01.

Thứ tự ưu tiên xét  tuyển:

(1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc  tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất,  nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(2) Thí sinh các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/Thành phố được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:

            2.1. Thí sinh có lực học loại giỏi 2 năm THPT trở lên trong đó có năm lớp 12 và đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố về một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

            2.2. Thí sinh có  lực  học  loại giỏi 2 năm THPT trở lên trong đó có năm lớp 12 và có điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm;

            2.3. Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện.

           2.4. Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm  hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh tế của Học viện.

            2.5. Thí sinh có lực  học loại giỏi trở lên  cả 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

(3) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh trở lên các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn hoặc có điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:

             3.1. Thí sinh có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm

             3.2. Thí sinh có lực học loại giỏi 2 năm THPT trở lên trong đó có năm lớp 12

            3.3. Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) đăng ký ngành Ngôn ngữ  Anh, ngành Kinh tế của Học viện.

(4) Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/ Thành phố có lực học loại giỏi trở  lên  cả 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển  không dưới 7,0.

(5) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.

2. Thời gian, phương thức thu nhận hồ sơ và lệ phí

a. Thời gian thu nhận hồ sơ

+ Học viện tổ chức thu nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 05/06 đến 20/6/2017, tạm dừng thu nhận hồ sơ từ ngày 21/06 - 02/07/2017, tiếp tục thu nhận hồ sơ từ ngày 03/07/2017 đến ngày 07/07/2017. Thời gian buổi sáng (8h00’ – 11h00’), buổi chiều (13h30’ – 17h00’) các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật).

+ Xét tuyển, gửi giữ liệu về Bộ, công bố kết quả dự kiến trước ngày 11/07/2017 trên website của Học  viện.

+ Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước ngày 15/7 và phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 (xem thông báo chi tiết trên website của Học viện).

Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Học viện dành chỉ tiêu cho thí sinh khác trong đợt xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT.

b. Phương thức đăng ký:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo một trong ba hình thức sau:

- Đăng ký online qua website của Học viện.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại hội trường 700 Học viện Tài chính, số 1 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ phòng 317, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, số 1 Lê Văn Hiến,  Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm,  Hà  Nội. Thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của bưu điện hoặc dấu trên thư chuyển phát.

c. Phương thức thu lệ phí xét tuyển

            - Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp, đồng thời nộp trực tiếp lệ phí tại Học viện.

            - Thí sinh đăng ký online qua website Học viện, nộp lệ phí hoặc chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng như sau:

            Chủ tài khoản: Học viện Tài chính

            Số tài khoản: 1100 0011 3977

            Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank chi nhánh Đống Đa)

            - Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh, đồng thời nộp lệ phí tại bưu điện đó.

Học viện không hoàn lại lệ phí đăng ký xét tuyển khi thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 04 3836 2161 hoặc 0961 481 086 hoặc 0967 684 086;

Email: tuvantuyensinh2017@hvtc.edu.vn

 


Các thông báo khác
• Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi trực tuyến bị lỗi hồ sơ tính đến ngày 03/07/2017 (4/7/2017 19:17:15)
• Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi trực tuyến bị lỗi hồ sơ 28.06.2017 (30/6/2017 10:30:42)
•  (14/6/2017 15:19:49)
CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH